Hoe & wat te doen met Passover?
We hebben al aardig wat geschreven over Passover en de andere bijbelse Feesten die GOD ingesteld heeft, maar wat je inhoudelijk doet tijdens Passover eigenlijk nog niet. En vanwege vele vragen wil ik nu toch wat schrijven over de voorbereiding, inhoud en programma voor het Passover-Avondmaal; wat overigens hier niet een echt 'maal' is!


Herdenking van de kruisdood met ongegist brood & ongegiste wijn
Passover betreft de dag waarop het apart gezette lam geofferd werd tot redding. En dat 'lam' is Jezus; hij is het Lam van GOD. En het kruisoffer is dat offer dat voor ieder die het aanneemt tot redding kan zijn als je Christen wordt. En Christenen herdenken op Passover daarom met het Avondmaal de kruisdood van Jezus (Lucas 22:19); bovenal omdat Jezus dat van hen vraagt!.

Jezus is Gods Brood uit de Hemel dat leven geeft (Joh 6:51) zonder zonde (1Pe2:22 + Hebr 4:15). En 'zonde' wordt ook wel gesymboliseerd door gist. Vandaar dus dat je tijdens Passover en het aansluitende FOB-Feest geen gist gebruikt. Ook geen andere gegiste voedingsmiddelen; dus ook geen gegiste wijn (met alcohol) dus!

Voorbereidingen voor het Passover-Avondmaal

Eten & drinken - gist wegdoen + matzes en druivensap kopen!

 1. Belangrijk is het om alle gegiste produkten of produkten waar gist inzit op te maken of weg te doen uit je huis.
 2. En natuurlijk om ongegiste produkten voldoende in voorraad te nemen, zodat je gedurende Passover en het FOB-Feest je gewone dagelijkse dingen kan eten en drinken zonder gist.
 3. Koop druivensap voor de Avondmaalviering (= ongegiste wijn)
 4. Koop matzes voor de Avondmaalviering (= ongegist brood)

Bijbelteksten voor Passover-viering verzamelen
Zeer relevant is natuurlijk wat de Bijbel aandraagt over de Avondmaalviering. Die Bijbelteksten gebruik je zeker bij de Avondmaalviering.

Jezus vierde het 1 dag voor Passover omdat hijzelf op Passover de kruisdood zou sterven. Toch vier je als bijbels Christen de Passover (maaltijd) op Gods Passover, want dat is waar Jezus naar verwijst en waar zijn kruisdood overgaat. En natuurlijk omdat Christenen Gods Feesten houden.

Bijbelteksten die uitgangspunt zijn bij de Passover-viering zijn

De praktijk van deze Bijbelteksten heeft alles met te maken met hoe je het Avondmaal ter nagedachtenis aan de kruisdood van Jezus houdt met ongegist brood en wijn. Je kan dat letterlijk in die teksten lezen:

Het breken van het brood (Matt 26:26): Onder het eten nam Jezus het brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood in stukken en gaf het aan de leerlingen en zei: ‘Neem dit en eet het op; dit is mijn lichaam.’

Het drinken van het bloed (Matt 26:27): Toen nam hij de beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker door met de woorden: ‘Drink er allen uit, 28 want dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van hun zonden.

Voor het besef tijdens de Passover-avondmaalviering is het ook goed om Mattheus 26 helemaal uit te lezen, maar ook om over de opstanding, het lege graf dat ze op de zondag erna aantroffen enzo te lezen.

Voetwassing voor de Passover-viering
Jezus waste de voeten van zijn discipelen en vraagt hen om dat voortaan ook bij elkaar te doen. En dus was je elkaars voeten voorafgaand aan het Avondmaal.

Het is natuurlijk heel goed voorstelbaar dat je als je alleen het Avondmaal houdt je je voeten niet wast (maar gewoon vooraf een douche of bad neemt). Bovendien: als je als echtpaar - in gelijkheid dus - het Avondmaal viert, hetzelfde. Je hoeft dan elkaar niet te herinneren aan elkaar 'gelijkheid'.

Joh 13:4-5 - Voetwassing door Jezus
Hij stond van tafel op, deed zijn bovenkleren af en bond zich een linnen doek voor. Toen goot hij water in een bak en begon de voeten van de leerlingen te wassen en ze af te drogen met de doek die hij voorhad.

Joh 13:12-17 - Christenen wassen elkaar de voeten + weten waarom!
Toen hij hun voeten gewassen had, trok hij zijn bovenkleed aan en ging weer aan tafel. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. ‘Jullie noemen mij meester en Heer, en dat is juist, want dat ben ik. Als ik, jullie Heer en meester, je voeten heb gewassen, moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Want ik heb jullie een voorbeeld gegeven: wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie net zo doen. Geloof mij: een knecht staat niet boven zijn heer; een afgezant niet boven degene die hem gestuurd heeft. Gelukkig ben je als je dat begrijpt en er ook naar handelt.

Hoewel Josien en ik getrouwd zijn en beslist elkaar als 'gelijken' zien: wij wassen (en drogen) elkaars voeten dit jaar wel; om dichtbij de praktijk van de voetwassing- en de woorden van Jezus te blijven.

Tijdens het Passover-Avondmaal (rond zonsondergang)
Alleen gedoopte Christenen die de handoplegging na doop ontvingen kunnen deelnemen aan het jaarlijkse Avondmaal op Passover; dwz: zij alleen kunnen het brood eten en uit de beker drinken. Dit Avondmaal is trouwens geen echte maaltijd. Het diner kan je het beste ervoor houden. Normaliter gaat de zon pas onder rond 19.30 uur, dus eerst echt eten voordat je het Passover-Avondmaal houdt, is zeker wel nodig!

Als gezin is het goed te weten, dat kinderen wel aanwezig mogen zijn, kunnen toehoren en toekijken of meelezen, maar dat zij niet het Avondmaal mogen nuttigen.

Doorgaans kijk ik in het vervolg van de avond of nacht ook nog wel eens naar de DVD 'the Gospel of John' of andere films waarin het Evangelie onderwerp is. Vooral 'the Gospel of John' is heel Bijbelgetrouw te noemen.

Meer lezen over Passover:

 • Gods Eeuwige Reddingsplan
 • Passover & het aansluitende FOB-Feest
 • Wat je wél kan eten tijdens Passover & FOB-Feest!
 • Over Passover, FOB- en Eerstelingenfeest


  Terug
  HOME